Archiwum

Rzeszów. Szkolenie: Przemoc w rodzinie

2013.03.20

Omówienie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" zaprasza kuratorów, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia, pedagogów i przedstawicieli ngo na

"Bezpieczna Cyberlandia", czyli o bezpieczeństwie w Cyberprz

2013.03.20

Stowarzyszenie obecnie realizuje, ze środków Fundacji Dzieci Niczyje, projekt pod nazwą "Bezpieczna Cyberlandia". Jest to program zajęć przygotowujących nauczycieli do edukacji dzieci, młodzieży i ich rodziców na temat zagrożeń w Internecie.

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw

2013.03.20

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw.