Archiwum

Rzeszów. Szkolenie: Przemoc w rodzinie

2013.03.20

Rzeszów. Szkolenie: Przemoc w rodzinie    

Omówienie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" zaprasza kuratorów, pracowników instytucji pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia, pedagogów i przedstawicieli ngo na bezpłatne szkolenie ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które odbędzie się w dniach 17 - 18 listopada 2011 w Rzeszowie.

 

Omówienie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 01.08.2010.

Nowe obowiązki, nowe uprawnienia dla służb, nowe możliwości ochrony osób pokrzywdzonych.

16 godzin szkolenia; 2 dni po 8 - godzin.

 

  1. Prawne instrumenty ochrony osób pokrzywdzonych zawarte w znowelizowanej ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  2. Źródła i mechanizmy przemocy w rodzinie
  3. Analiza utrudnień w pomaganiu rodzinie - osobiste, instytucjonalne, kulturowe
  4. Analiza sytuacji ofiary dorosłej i dziecka. Symptomy dziecka krzywdzonego
  5. Cykl przemocy
  6. Budowanie kontaktu z ofiarą przemocy
  7. Wypalenie zawodowe u pracowników instytucji pomocy społecznej - charakterystyka i przeciwdziałanie


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty uczestnictwa. Grupa o charakterze interdyscyplinarnym; różnorodne kompetencje oraz różne perspektywy doświadczenia i postrzegania zjawiska przemocy.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o miejscu szkolenia osobiście.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.
Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszenia i odesłanie go na adres mailowy: nowy-horyzont@wp.pl w terminie do 31 października.

Szkolenie nieodpłatne!

Projekt został zrealizowany ze środków ROPS w Rzeszowie.

Miejsce szkolenia:
"Duet",
ul. Dominikańska 1; 35-077 Rzeszów