Archiwum

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw

2013.03.20

Pomoc Pokrzywdzonym

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy fiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie. Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i psychologii a  także w krytycznych sytuacjach mogą uzyskać dla siebie i swoich dzieci schronienie, w pobliżu swojego miejsca pracy.

 

 

Formy pomocy:

  • pomoc prawna – np. zastępstwo   procesowe, pomoc w składaniu wniosków o nakaz opuszczenia domu dla sprawcy, zakaz zbliżania się i inne
  • pomoc psychologiczna – terapia indywidualna i grupowa
  • grupy wsparcia
  • edukacja dla rodziców
  • pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą, służbą zdrowia


Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i służby pomagające pokrzywdzonym – policję, prokuraturę, sądy, służbę zdrowia, a osoby pokrzywdzone do korzystania z pomocy fachowców.

 

Pomoc świadczona jest bezpłatnie.


Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw:

ul. Leszczyńskiego 3

35- 061 Rzeszów

tel./fax: 17 858 10 33, 605 289 682

e-mail: nowy-horyzont@wp.pl