Archiwum

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2013.04.16

OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM        

     

 

Od marca 2013 poszerzyliśmy zakres pomocy na rzecz pokrzywdzonych.

     

Obecnie możemy zaoferować:

  • Bezpłatną pomoc prawną – pomoc świadczona jest przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów z

           zakresu prawa (adwokaci, radcy) i wolontariuszy.

Zakres pomocy: porady prawne, pomoc w sporządzaniu pism m.in. pozwów, wniosków itp.

W szczególnych wypadkach asystent pokrzywdzonego, reprezentacja przed instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

Konsultacje odbywają się poprzez kontakt osobisty w ośrodku, telefonicznie oraz drogą mailową.

  • Bezpłatną pomoc psychologiczna:

Zakres pomocy: konsultacje, poradnictwo, interwencja kryzysowa, psychoterapia indywidualna i grupowa – grupa wsparcia.

Pomoc psychologiczną zapewnia kadra doświadczonych wykwalifikowanych psychologów/ psychoterapeutów.

  • Bezpłatne zakwaterowanie w okresie do 7 dni. W celu zminimalizowania konsekwencji kryzysowych sytuacji, ośrodek może zapewnić krótkookresowe korzystania ze schronienia – tymczasowego, bezpiecznego mieszkania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Szczególnie dotyczy to osób zagrożonych gorącą przemocą domową, oraz ofiary przemocy seksualnej.
  • Dopłaty do czynszów i wynajmu lokalu. Ta forma wsparcia finansowego jest dedykowana osobom, które wskutek pokrzywdzenia znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
  • Jednorazowe zapomogi w formie zakupu żywności lub bonów żywnościowych.
  • Zwrot kosztów za przejazdy dla osób korzystających z naszego ośrodka.
  • Dla osób uczestniczących w terapii grupowej istnieje możliwość pozostawienia dziecka pod opieką pracowników ośrodka i wolontariuszy na czas trwania sesji.

 

  • Dodatkowo oferujemy pomoc informacyjną, wskazanie instytucji do których najlepiej zgłosić się z problemami, aby uzyskać jak najefektywniejszą pomoc. Staramy się również zapewnić wsparcie  i pomoc w kontaktach z jednostkami samorządu terytorialnego; policją, sądami, prokuraturą, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i innymi w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

 

Chcąc uzyskać Naszą pomoc:

  1. zadzwoń lub zgłoś się do:


Naszego Ośrodka w Rzeszowie: ul. Leszczyńskiego 3

tel./ fax 17 8581033


Naszego punktu w Boguchwale: Budynek UM Boguchwała

tel. 17 875 52 00


Naszego punktu w Krasnym: Budynek UG Krasne

tel. 17 855 52 23


Filii Ośrodka w Brzozowie: Brzozów ul. Kościuszki 23

tel. 13 434 40 20

 

  1. zadaj pytanie specjaliście: prawnikowi lub psychologowi korzystając ze znajdującej się na naszej stronie  www.nowyhoryzont.eu  zakładki „pytania do”, lub e-mail;   nowy-horyzont@wp.pl

 

 

 

…………………………………………………………………………………

Projekt „Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem” współfinansowany przez Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej.