Aktualności

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018

Pragniemy poinformować, że nasz Ośrodek od dnia 01.02.2018 r. wznowił swoją działalność w Rzeszowie, Krośnie i Przemyślu. Więcej informacji znajduje się w zakładce: "Ośrodek". Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty Ośrodków!

Bezpłatne spotkania seminaryjne

2016.06.27

 

Program „Mentoring” – cykl bezpłatnych spotkań superwizyjnych, seminaryjnych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że od lipca stowarzyszenie rozpoczyna program bezpłatnych spotkań seminaryjnych dla osób pracujących z rodzinami dotkniętymi przemocą. Spotkania mają być także okazją do poznania metod pracy i działań instytucji tworzących interdyscyplinarne koalicje na rzecz zwalczania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program adresowany jest do osób pracujących z rodzinami z problemem przemocy w rodzinie- pracowników instytucji społecznych, policji, oświaty, służby zdrowia, ngo-sów, wolontariuszy, interwentów kryzysowych.

Tematyka spotkań seminaryjnych:

1. Realizacja zadań Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na Podkarpaciu. Diagnoza i skala zjawiska przemocy.

2. Metody i narzędzia stosowane do rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie w ujęciu lokalnym.

3. Źródła i mechanizmy przemocy w rodzinie. Mity i stereotypy na temat przemocy w rodzinie. Popularne teorie wyjaśniające zjawisko przemocy w rodzinie.

4. Konsekwencje przemocy w rodzinie dla jej członków.

5. Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie w tym diagnoza stanu zagrożenia oraz diagnoza potrzeb klienta. Co ze sprawcą?, a także

6. Przemoc w rodzinie a mediacje?

7. Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym.

8. Prawne rozwiązania rekomendowane dla rodzin z przemocą.

Spotkania prowadzą specjaliści z dużym doświadczeniem w obszarze przemocy w rodzinie.

W ramach jednej edycji przewidujemy cykl 6 spotkań. Spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie. Zapewniamy pracę w małych zespołach oraz bezpieczną atmosferę. Osoby, które zrealizują 80 % frekwencji na zajęciach otrzymają zaświadczenia uczestnictwa. Uczestnicy programu cyklu seminariów mogą zapisywać się do programu zajęć superwizyjnych.

 

Prosimy przysyłać zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym na adres nowy-horyzont@wp.pl.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od organizatora informacje na maila lub telefonicznie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.PDF

II EDYCJA - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.PDF

Miejsce spotkań: Stowarzyszenie WZL Nowy Horyzont, ul. Leszczyńskiego 3, 35 – 061 Rzeszów

I EDYCJA   Terminy spotkań: 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09

II EDYCJA  Terminy spotkań: 22.09, 06.10, 20.10, 03.11, 17.11

Godziny spotkań: 10:00 - 14:00

 

Program „Mentoring” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie.