List intencyjny

Mamy przyjemność przedstawić się Państwu jako grupa osób, która powołała do życia w 2005 roku w Rzeszowie Stowarzyszenie Nowy Horyzont. Uważamy, iż najistotniejsza dla każdego człowieka jest możliwość samorealizacji, jednakże na drodze do rozwoju pozytywnego potencjału ludzkiego jest wiele barier, które w pojedynkę trudno pokonać.

Chcemy rozwijać ideę społecznej solidarności, aby wszyscy obywatele czuli się równoprawnymi uczestnikami życia społecznego. Niestety, na razie tej równości nie odczuwamy, jesteśmy natomiast świadkami niczym nie zawinionej marginalizacji coraz większej liczby rodzin i grup społecznych. Inicjatywa nasza powstała jako odpowiedź na szczególnego rodzaju zapotrzebowanie ze strony społeczeństwa.

Pragniemy przede wszystkim wspierać osoby zagrożone bezrobociem i grupy wykluczone społecznie. Chcemy być pomocni w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w środowiskach lokalnych. Mamy nadzieję przyczynić się do lepszej jakości życia społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy człowiek jest równie istotny, i wszyscy mogą okazać się pomocni nawzajem. W tym widzimy rolę dla siebie.

Nie bez znaczenia jest rola przedsiębiorców, rozwiniętej gospodarki, współpracy organizacji pozarządowych z rządowymi. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania wszystkich tych podmiotów mogą przynieść wymierne korzyści dla społeczeństwa .

Pragniemy poprzez naszą obecność w społecznej przestrzeni i udział w różnych przedsięwzięciach wspierać wiarę w rozwój społeczeństwa obywatelskiego i pokazywać, że jest to możliwe.

Będziemy wdzięczni za przychylność w naszych planach i działaniach. Jesteśmy równocześnie otwarci na wszelkie pomysły i sugestie. Mamy nadzieję, że "Nowy Horyzont" stanie się wkrótce istotnym filarem podkarpackiej inicjatywy społecznej.