Kadra

OŚRODEK W RZESZOWIE

Psycholodzy

Wisz Elżbieta - psycholożka, psychoterapeutka,mediatorka. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin w podejściu systemowym. Ukończyła m. in pełny 4– letni cykl Terapii Rodzin i Par w certyfikowanym ośrodku w Krakowie, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Katarzyna Kwaśny - Czehak - Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1999 rok). Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, Szkołę Coachingu oraz liczne szkolenia z zakresu diagnozy i psychoterapii dzieci i dorosłych. Posiada 12-letnie doświadczenie zawodowe obejmujące m.innymi pracę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Do Celu” oraz współpracę ze Stowarzyszeniem „Nowy Horyzont” obejmującą prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poradnictwo indywidualne dla ofiar przestępstw oraz prowadzenie grupy wsparcia.

  • Diagnoza psychologiczna dzieci i dorosłych;
  • Terapia dzieci i dorosłych z wadami słuchu;
  • Prowadzenie grup wsparcia
  • Prowadzenie treningów interpersonalnych dla młodzieży i dorosłych oraz warsztatów arteterapeutycznych;
  • Psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna – problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, zaburzenia nastroju, trudności w komunikacji w rodzinie;
  • Psychoedukacja w obszarach: radzenie sobie ze stresem, efektywność osobista, komunikacja interpersonalna;

Katarzyna Wisz 

Prawnicy

 

mec. Piotr Kalisz - w 2005r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005-2008r. odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, zakończoną złożonym egzaminem sędziowskim. W latach 2007-2010r. był aplikantem adwokackim w Izbie Adwokackiej w Rzeszowie. W 2010r. wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

 

 

radca prawny Monika Walat-Lip

radca prawny Łukasz Zięba

 

Osoba pierwszego kontaktu

Zofia Kensy

Kacper Mroczek – absolwent prawa

 

OŚRODEK W KROŚNIE

Psycholog

Aneta Gruszka - absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe: Psychologa Śledcza we Wrocławiu; Psychologia i Pedagogika Sądowa w Nowym Sączu oraz Interwencję w zaburzeniach zachowania dzieci i młodzieży w świetle różnych koncepcji terapeutyczny w Katowicach. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz z osobami niepełnosprawnymi. W swej praktyce zawodowej głównie zajmuje się prowadzeniem poradnictwa psychologicznego dla młodzieży oraz ich rodziców, psychoedukacją, prowadzeniem diagnozy wychowawczej oraz organizowaniem rożnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Prawnik

Damian Długosz - w 2007r., ukończył stacjonarne studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Prawo. W latach 2007-2011 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Aplikację adwokacką ukończył w 2011r,. zdanym egzaminem adwokackim. Następnie, w tym samym roku uzyskał wpis na listę adwokatów wykonujących czynnie zawód, prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie. Zawód adwokata wykonuje od listopada 2011r., w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Krośnie i Lesku. W ramach prowadzonej praktyki specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego.

Osoba pierwszego kontaktu

Dorota Zajdel - pedagog, absolwentka studiów na kierunku pedagogika społeczno – opiekuńcza na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Łatwo nawiązuje kontakty, potrafi słuchać i jest wrażliwa na ludzką krzywdę. Uważa, że każdy człowiek ma swoją wartość i należy go szanować. Jej pasją jest fotografia, literatura kryminalna oraz spędzanie bezcennych chwil z rodziną

 

 

 

Agnieszka Budzyńska – absolwentka Wydziału Socjologiczno – Historycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. W latach 2009 – 2016 pracowała jako wychowawca młodzieży i dorosłych w Zespole Szkół przy Ośrodku Szkolenie i Wychowania OHP w Iwoniczu. W czasie tej pracy m.in. diagnozowała warunki życia wychowanków oraz ich problemy, jak również współpracowała z kuratorami, pedagogami, policją, sądami itd. Brała też czynny udział w Zespole Wychowawczym i zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W 2013r. współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krośnie poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. W 2015r. pracowała jako wolontariusz w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych w Krośnie.

Ośrodek w Przemyślu

Prawnicy

Anna Sowa – Smoleń – radca prawny, wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. W 2011r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2015r. prowadzi samodzielną Kancelarie Radcy Prawnego, ponadto obsługuje nieodpłatne punkty pomocy prawnej przy Starostwie Powiatowym w Przemyślu i Rzeszowskiej Radzie Seniorów.

Marcin Smoleń – adwokat, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie. Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego., w czasie studiów działał w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej udzielając porad prawnych osobom niezamożnym. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i karnych.

Osoba pierwszego kontaktu

Honorata Elińska – socjolog, absolwentka Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu. W skład jej obowiązków wchodziło m.in. uczestnictwo w zespołach interdyscyplinarnych, jak również praca z ofiarami dotkniętymi przemocą oraz organizowanie działań mających na celu przezwyciężenie tego zjawiska. Uczestniczyła również w szkoleniach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie i udzielania pomocy osobom poszkodowanym.

Mirosław Piotrowski – socjolog, pracownik socjalny. Ukończył Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie i Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Doświadczenie zawodowe zdobywa również pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu jako asystent rodziny.