Współpraca

Podziękowanie dla Dyrektora MPK - Marka Filipa

2017.04.28

PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" składa podziękownie Panu Dyrektorowi Markowi Filipowi za wsparcie Stowarzyszenia w jego działaniach na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez umieszczenie w autobusach plansz promujacych zadanie - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęptwem - wypełniając ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.