Grupa wsparcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy realizacji: po zamknięciu listy uczestników - cyklicznie

Terminy spotkań:  piątek   16.00 – 18.30

                            sobota  13.00 – 16.30

 

Program składa się z 6 sesji (jedna sesja trwa 3 godziny lekcyjne)

Liczba uczestników: 4-12 osób

 

Cennik:

Pierwsze spotkanie – 3h= 60 zł

Następne spotkania – 1h=25 zł

Przy zapisie na cały cykl(6 spotkań) – rabat -10%

Zapisy i informacje:  tel. 668 667 554

 

Co to jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. To formuła grupowa polegająca na spotkaniu się osób, które doświadczają podobnych trudności. Jej celem jest wymiana doświadczeń i uczuć, poszerzenie wglądu w sytuację, a przede wszystkim wzajemne wspieranie się w bezpiecznej atmosferze.

Dla kogo grupa wsparcia?

Grupa przeznaczona jest dla osób w wieku od 18 lat, które:

 • chciałyby pogłębić rozumienie siebie, swoich relacji i schematów interpersonalnych
 • chciałyby poprawić własne umiejętności interpersonalne, asertywność i samoocenę
 • doświadczają różnego typu trudności w relacjach z bliskimi i/lub w środowisku zawodowym;
 • są uwikłane w niezdrowe lub toksyczne relacje z innymi
 • czują się osamotnione i przygnębione;
 • przeżywają lęk w kontaktach z innymi ludźmi;
 • chciałyby tworzyć bardziej satysfakcjonujące związki;
 • chciałyby nauczyć się konstruktywnie wyrażać swoje uczucia i potrzeby.
 • planujących zmianę

Co daje udział w grupie wsparcia?

Uczestnicy:

 • dzielą się doświadczeniem w pokonywaniu osobistych problemów,
 • dają sobie wzajemnie wsparcie emocjonalne
 • zwalczają bezradność wobec problemu i budują odpowiedzialność za swoje życie,
 • wzbudzają w sobie i w innych siłę, nadzieję i poczucie wartości,
 • wymieniają się użytecznymi informacjami,
 • pogłębiają zrozumienie problemu oraz szukają wspólnie alternatyw rozwiązań.

Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.  

 

Inne Grupy Wsparcia

Zapisy. Sekretariat Ośrodek Wsparcia:

tel. kom. 605289682,

tel. (17) 8581033

Grupa wsparcia to formuła grupowa polegająca na spotkaniu się osób, które doświadczają podobnych trudności. Jej celem jest wymiana doświadczeń i uczuć, poszerzenie wglądu w sytuację, a przede wszystkim wzajemne wspieranie się w bezpiecznej atmosferze. Proponujemy następujące grupy wsparcia:

 • grupa wsparcia dla osób z chorobą nowotworową – grupa wsparcia skierowana jest do osób zmagających się z chorobą nowotworową. Celem cotygodniowych spotkań jest możliwość rozmowy na temat choroby, dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami z tym związanymi z osobami, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Stwarza to możliwość otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej atmosferze zrozumienia i akceptacji z ludźmi, którzy rozumieją przez co aktualnie przechodzimy. Jednocześnie jest to czas  i możliwość nauki sposobów radzenia sobie z chorobą;
 • grupa wsparcia dla osób z depresją – grupa wsparcia skierowana jest do osób zmagających się z depresją. Celem cotygodniowych spotkań jest możliwość rozmowy na temat choroby, dzielenie się własnymi przeżyciami i doświadczeniami z tym związanymi z osobami, które przechodzą przez podobne doświadczenia. Stwarza to możliwość otwarcia się i porozmawiania w bezpiecznej atmosferze zrozumienia i akceptacji z ludźmi, którzy rozumieją przez co aktualnie przechodzimy. Jednocześnie jest to czas  i możliwość nauki sposobów radzenia sobie z chorobą;
 • grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla członków rodzin osób z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych – liczebność grupy: 6-12 osób; Czas: 120 minut; grupa daje możliwość uzyskania wsparcia w gronie osób doświadczających trudności związanych z chorobą psychiczną bliskiej osoby. Pozwala ona na podzielenie się  własnymi trudnościami, emocjami i wątpliwościami w bezpiecznej atmosferze przy wsparciu innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Elementy psychoedukacyjne mają na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami zaburzeń psychicznych;
 • grupa wsparcia dla osób po rozstaniu – liczebność grupy: 6-12 osób; Czas: 120 minut; Grupa adresowana jest do osób które obecnie znajdują się w kryzysie emocjonalnym związanym z rozstaniem. Celem grupy jest uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z przeżywanymi emocjami w sytuacji straty, zrozumienie zaistniałych wydarzeń i swojego  w nich miejsca, budowanie wiary w siebie. Pozwala ona na przejście trudnego okresu w bezpiecznej atmosferze przy wsparciu innych. Grupa daje możliwość spojrzenia na sytuację z innej perspektywy oraz wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji;