Mediatorzy

Tomasz Pytel - ukończył w 2010 roku roczne studia podyplomowe Mediacje cywilne, gospodarcze i karne oraz negocjacje w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Lublinie. W okresie od 2010 do 2017 przeprowadził w sumie 45 mediacji, z czego 57% zakończyło się ugodą.