Linki

Fanpage Ośrodka:

https://www.facebook.com/osrodeknowyhoryzont

Pokrzywdzeni
http://pokrzywdzeni.gov.pl/

Ministerstwo Sprawiedliwości
http:// ms.gov.pl

Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
http://www.zus.pl

Strona Sejmu RP
http://www.sejm.gov.pl

Strona Ministerstwa Finansów
http://www.mf.gov.pl

Strona Senatu RP
http://www.senat.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny
http://www.efs.gov.pl

Portal organizacji pozarządowych
http://www.ngo.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
http://fdn.pl/ 

Wzory niebieskiej karty

http://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/przeciwdzialanie-przemocy/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-procedury-niebieskie-karty-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta/

  • Akty prawne:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059

Kodeks karny 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970880553

Kodeks postępowania karnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970890555

Kodeks cywilny

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

Kodeks postępowania cywilnego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

Kodeks pracy

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19740240141

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081340850

 

  • Formularze urzędowe:

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/