Artykuły

,,Nowy Horyzont” - Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Celem Ośrodka jest pomoc osobom, które zostały pokrzywdzone różnego rodzaju przestępstwem, ich bliskim oraz świadkom. Oferujemy bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, grupę wsparcia, doraźną pomoc finansową oraz tymczasowe schronienie.

 Sytuacja pokrzywdzenia stanowi dla wielu osób nie tylko naruszenie chronionych prawem dóbr, ale rodzaj poważnego kryzysu emocjonalnego. Bierze się on z załamania się głęboko zakorzenionego w nas filozoficznego fundamentu myślenia o sobie i świecie. Zakłada on, że przed złem chroni nas przyzwoitość oraz przestrzeganie zasad. A skoro jednak zło nas dotyka, to  zaczynamy je brać w kategoriach moralnego rozliczenia samych siebie. Słowa „dlaczego mnie to spotkało” albo „dlaczego on mnie tak traktuje, przecież się staram” nie są jedynie retorycznym okrzykiem, ale odzwierciedlają proces moralnej introspekcji naszego sumienia i poczucia odpowiedzialności za wywołanie incydentu. Osoby pokrzywdzone przestępstwem czują się bezradne, oszołomione, odczuwają wiele emocji na raz, przeżywają szok, ogromny stres, nie wiedzą jak poradzić sobie z zaistniałą sytuacją oraz jakie podjąć kroki. Pokrzywdzona osoba czuje się przytłoczona, zdezorientowana co skutkuje tym iż nie dostrzega i nie wierzy w możliwość wyjścia z kryzysowej sytuacji i pozytywnego jej zakończenia. Mogą pomóc pokrzywdzonym w przezwyciężeniu zaistniałego kryzysu:

Psychoterapia: jest formy  pomocy psychologicznej polegającej  na regularnych spotkaniach z psychologiem. Psychoterapia może być indywidualna, rodzinna, grupowa.  Jej ogólnym celem jest zmiana, której skutkiem jest eliminacja lub redukcja dysfunkcyjnych zachowań i objawów, np. pozbycie się ostrego kryzysu, wzmocnienie możliwości obronnych oraz integracyjnych, rozwiązywanie nieświadomych konfliktów, pomoc i prowadzenie do optymalnego funkcjonowania psychofizycznego oraz lepszej adaptacji społecznej. Wiele podejść psychoterapeutycznych zakłada, że źródłem objawów są głęboko w nas zainstalowane nawyki emocjonalne i schematy myślowe, okazujące swą kompletną nieprzydatność w warunkach naruszenia pewnego rodzaju constans, lub życiowej rutyny. Wzorce te świetnie funkcjonują przy nieuświadomionym założeniu, że nasze życie zawsze będzie wyglądały podobnie, albo tylko lepiej, dopóki nie zdarzy się coś, co narusza ten etos. . Szczegółowe cele terapii są ustalane każdorazowo i indywidualnie razem z pacjentem.

Grupy wsparcia: w grupach wsparcia uczestniczą osoby, których łączą podobne problemy, trudności oraz kryzysy. Udział w grupie wsparcia polega na dzieleniu się swoimi doświadczeniami, przeżyciami, emocjami, nawiązywaniu kontaktu oraz udzielaniu wzajemnego wsparcia emocjonalnego. Grupa posiada silny potencjał terapeutyczny, generujący zmianę i inny sposób postrzegania siebie i otoczenia. Grupa, wbrew potocznym stereotypom nie jest spotkaniem masochistów, lubujących się w opowiadaniu swoich traum, podobnie jak omawianie praktycznych aspektów nie stanowi wyłącznej kanwy pracy. Cele psychologiczne są szerokie i różnorakie. Prawdą jest, że dzięki grupie wsparcia osoby nie czują się osamotnione w swoich problemach,  mogą uzyskać cenne informacje od współuczestników, oraz same udzielać wsparcia innym co jest jednym z ważniejszych czynników pokonywania problemu wyuczonej bezradności. Okazuje się bowiem, że tkwienie w patologicznych i obciążających relacjach z krzywdzącymi bliskimi stanowi wyraz siły i radzenia sobie a nie, jak uważa większość, słabości i bezradności. Członkowie grupy aktywnie pracują sami nad sobą, rozwojem osobistym, odzyskiwaniem poczucia bezpieczeństwa oraz wspólnymi siłami mogą szukać sposobów rozwiązywania problemów.

            Osobie pokrzywdzonej przestępstwem na każdym etapie postępowania karnego przysługują różne uprawnienia, o których powinna wiedzieć i śmiało z nich korzystać. Szczegółowe informacje dotyczące tych praw może uzyskać w Ośrodku korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej.

autorka artykułu: Kaja Kołodziej - wolontariuszka w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie 

Audycja w Radio Rzeszów

2017.05.11

Wywiad w Radio Rzeszów

Wywiad Radio Via

2017.05.11

Wywiad dla Radia Via

Materiał w Radio Via

2017.02.22

Gość Poranka Radio Via 21.02.2017

Artyluł w Nowinach

2015.04.27

Przemoc ekonomiczna

Audycja w Radiu Rzeszów o grupie wsparcia

2015.04.21

Podkarpackie Pozarządowe