Aktualności

Bezpłatne spotkania superwizyjne

2016.06.27

adresaci: osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Wsparcia "Nowy Horyzont"

2016.05.30

Poradnictwo specjalistyczne dla mieszkańców województwa

Informacje dotyczące prowadzonych grup

2016.04.25

Grupa wsparcia, Warsztat asertywności

Pozarządowy Ośrodek Wsparcia Nowy Horyzont

2016.03.18

Poradnictwo prawne i psychologiczne dla mieszkańców Rzeszowa

Bezpłatna pomoc prawna

2016.01.18

Punkty poradnictwa - woj. podkarpackie